Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Các nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc

Các nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc

Hà Nội (TTXVN 5/10) Hàn Quốc hiện có 23 lò phản ứng hạt nhân, cung cấp khoảng một phần ba lượng điện cho cả nước. Trong số đó, 20 là lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động và 3 lò đã đóng cửa.

 • Ngày:
  05/10/2014
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ