Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Thế nào được coi là F0?