Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng
#IG-105462

Chính trị - Ngoại giao

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng

Hà Nội (TTXVN 21/10) Với đa số phiếu đại biểu tán thành, chiều 21/10/2022, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.
Xuất bản:Thứ sáu, 21/10/2022 16:18 (GMT+7)
Chuyên đề: NHÂN SỰ