Bộ Chính trị  quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bình bằng hình thức cảnh cáo
#IG-18272

Chính trị - Ngoại giao

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bình bằng hình thức cảnh cáo

Hà Nội (TTXVN 8/11) Ngày 6/11/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bình.
Xuất bản:Chủ nhật, 08/11/2020 17:33 (GMT+7)