Bệnh COVID-19 nghề nghiệp là gì?
#IG-116769

Y tế - Cộng đồng

Bệnh COVID-19 nghề nghiệp là gì?

Hà Nội (TTXVN 1/4) Từ 1/4/2023, Thông tư 02/2023/TT-BYT ngày 9/2/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực. Thông tư 02/2023/TT-BYT đã bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Vậy bệnh COVID-19 nghề nghiệp là gì? Và những nhóm người nào sẽ được chẩn đoán, giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp?
Xuất bản:Thứ bảy, 01/04/2023 05:52 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19