Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Bầu cử sơ bộ tổng thống Pháp

Bầu cử sơ bộ tổng thống Pháp

Hà Nội (TTXVN 21/11) Không phải tất cả các đảng của Pháp đều tổ chức bầu cử sơ bộ, nhưng những đảng có bầu cử sơ bộ đều tiến hành theo 2 vòng. Tất cả cử tri đều được tham gia, không phân biệt thuộc cánh đảng nào.

 • Ngày:
  21/11/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ