Bầu cử quốc hội Italy: Liên minh cánh hữu dẫn trước
#IG-09805

Chính trị - Ngoại giao

Bầu cử quốc hội Italy: Liên minh cánh hữu dẫn trước

Hà Nội (TTXVN 5/3) Kết quả kiểm phiếu sơ bộ với hơn 80% số phiếu đã được kiểm (đối với số ghế được bầu theo cơ chế đại diện tỷ lệ) cho thấy liên minh cánh hữu của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đang dẫn trước.
Xuất bản:Thứ hai, 05/03/2018 17:04 (GMT+7)