Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Bác Hồ với Thông tấn xã Việt Nam

Bác Hồ với Thông tấn xã Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 13/9) Trong lịch sử phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) là một trong số những cơ quan báo chí được Bác Hồ đặc biệt quan tâm. Dấu ấn phát triển của TTXVN in đậm từ những lời dạy, bản tin in dấu tay Người.

 • Ngày:
  13/09/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ