900.152 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2020 (số liệu tổng hợp đến15h ngày 5/7/2020)