887.705 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam (Từ 8/3 - 11/5/2021)