84 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 25/11/2020)