8 tháng năm 2022: Hơn 4.000 người chết vì tai nạn giao thông