66 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (đến 7h ngày 21/6/2020)