63 tỉnh, thành phố đã triển khai đánh giá và công bố cấp độ dịch
#IG-42392

Y tế - Cộng đồng

63 tỉnh, thành phố đã triển khai đánh giá và công bố cấp độ dịch

Hà Nội (TTXVN 10/12) Tính đến 10/12/2021, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã triển khai đánh giá và công bố cấp độ dịch COVID-19, được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Hiện có 218 xã, phường cấp độ 4 - nguy cơ rất cao và 846 xã, phường cấp độ 3 - nguy cơ cao.
Xuất bản:Thứ sáu, 10/12/2021 10:11 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19