5 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý  mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu
#IG-63234

Quốc phòng - An ninh

5 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu

Hà Nội (TTXVN 10/3) Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó, Chính phủ quyết nghị đồng ý quy định dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong 5 trường hợp.
Xuất bản:Thứ năm, 10/03/2022 16:53 (GMT+7)