45 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Pakistan
#IG-08108

Chính trị - Ngoại giao

45 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Pakistan

Hà Nội (TTXVN 7/11) 45 năm qua, quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam - Pakistan đã có những bước phát triển đáng khích lệ, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Xuất bản:Thứ ba, 07/11/2017 16:43 (GMT+7)