Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

45 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”: Tầm cao bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam

45 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”: Tầm cao bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 29/12) Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là một trong những chiến công vĩ đại, hiển hách trong hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng, ghi đậm dấu ấn lịch sử của thời kỳ đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu.

 • Ngày:
  28/12/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Quốc phòng - An ninh
 • [Download]
 • Trang chủ