40 văn kiện sẽ được xem xét, ghi nhận và thông qua tại AMM 53 và các Hội nghị liên quan
#IG-17570

Chính trị - Ngoại giao

40 văn kiện sẽ được xem xét, ghi nhận và thông qua tại AMM 53 và các Hội nghị liên quan

Hà Nội (TTXVN 8/9) Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 9-12/9/2020 theo hình thức trực tuyến. Đây là loạt hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lớn và quan trọng nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.
Xuất bản:Thứ ba, 08/09/2020 17:00 (GMT+7)