Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

31 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (đến 7h, ngày 3/10/2020)

31 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (đến 7h, ngày 3/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 3/10) Sáng 3/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • Ngày:
  03/10/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ