Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

3 thay đổi trong chiến lược chống dịch COVID-19

3 thay đổi trong chiến lược chống dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 5/2) Xét nghiệm gộp mẫu nhiều hơn; có phương án cách ly đối với tùy từng đối tượng trẻ em và giải tỏa hàng hóa từ khu vực có dịch là 3 điểm mới trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

 • Ngày:
  05/02/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ