3 thay đổi trong chiến lược chống dịch COVID-19
#IG-19199

Y tế - Cộng đồng

3 thay đổi trong chiến lược chống dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 5/2) Xét nghiệm gộp mẫu nhiều hơn; có phương án cách ly đối với tùy từng đối tượng trẻ em và giải tỏa hàng hóa từ khu vực có dịch là 3 điểm mới trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.
Xuất bản:Thứ sáu, 05/02/2021 20:38 (GMT+7)