202 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc COVID-19