13 trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
#IG-20130

Giáo dục - Khoa Học

13 trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Hà Nội (TTXVN 7/5) Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 13 trường hợp thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ. Thí sinh được miễn thi sẽ được tính 10 điểm trong xét công nhận tốt nghiệp THPT 2021 và chỉ có giá trị với việc xét công nhận tốt nghiệp.
Xuất bản:Thứ sáu, 07/05/2021 14:26 (GMT+7)