13 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 25/7 đến 6h ngày 7/8/2020)