12 tỉnh/thành có tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 3 cho nhóm trẻ từ 12 - dưới 18 tuổi thấp hơn 50%
#IG-105596

Y tế - Cộng đồng

12 tỉnh/thành có tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 3 cho nhóm trẻ từ 12 - dưới 18 tuổi thấp hơn 50%

Hà Nội (TTXVN 6/11) Tính đến hết ngày 2/11/2022, Việt Nam đã triển khai tiêm được 262.147.864 liều vắc xin phòng COVID-19: Tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100% tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 78,9% và 83,2% tỷ lệ tiêm mũi 3 người từ 12 đến dưới 18 tuổi là 63,8% tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 88,9% và 62,1%.
Xuất bản:Chủ nhật, 06/11/2022 14:03 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19