10 tỉnh, thành phố đã qua nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 18h ngày 28/2/2021)
#IG-19398

Y tế - Cộng đồng

10 tỉnh, thành phố đã qua nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 18h ngày 28/2/2021)

Hà Nội (TTXVN 28/2) Từ ngày 27/1 đến 18h ngày 28/2/2021, đã có 849 ca mắc COVID-19 trong nước tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh). Đã có 10 tỉnh, thành phố nhiều ngày qua không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Xuất bản:28-02-2021