10 tháng năm 2023: Bình quân 18 người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày