10 sự kiện Việt Nam nổi bật năm 2020 do TTXVN bình chọn
#IG-18745

Chính trị - Ngoại giao

10 sự kiện Việt Nam nổi bật năm 2020 do TTXVN bình chọn

Hà Nội (TTXVN 25/12) Tổ chức thành công đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; hoàn tất các văn kiện, nhất trí nhân sự trình ĐH XIII của Đảng; Việt Nam là điểm sáng của thế giới trong kiểm soát đại dịch COVID-19… nằm trong 10 sự kiện Việt Nam nổi bật năm 2020 do TTXVN bình chọn.
Xuất bản:Thứ sáu, 25/12/2020 08:21 (GMT+7)