Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

10 sự kiện Việt Nam nổi bật năm 2020 do TTXVN bình chọn

10 sự kiện Việt Nam nổi bật năm 2020 do TTXVN bình chọn

Hà Nội (TTXVN 25/12) Tổ chức thành công đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; hoàn tất các văn kiện, nhất trí nhân sự trình ĐH XIII của Đảng; Việt Nam là điểm sáng của thế giới trong kiểm soát đại dịch COVID-19… nằm trong 10 sự kiện Việt Nam nổi bật năm 2020 do TTXVN bình chọn.

 • Ngày:
  25/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ