Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

10 năm Chiến lược biển Việt Nam: Nỗ lực thành quốc gia mạnh từ biển

10 năm Chiến lược biển Việt Nam: Nỗ lực thành quốc gia mạnh từ biển

Hà Nội (TTXVN 8/10) Sau 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam (2007-2017), năm lĩnh vực ưu tiên phát triển là khai thác và chế biến hải sản; phát triển kinh tế hàng hải; phát triển du lịch và nghỉ dưỡng biển; tăng xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp; khai thác, chế biến dầu khí đã đạt một số kết quả nhất định.

 • Ngày:
  08/10/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ