Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

10 biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (Thực hiện theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm)

10 biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (Thực hiện theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm)

Hà Nội (TTXVN 1/4) Sau đây là 10 biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

 • Ngày:
  01/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ