Yêu cầu đối với hành khách tham gia giao thông
#IG-41679

Kinh tế - Hội nhập

Yêu cầu đối với hành khách tham gia giao thông

Hà Nội (TTXVN 1/10) Theo Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải, từ 1/10/2021, hành khách tham gia giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội bộ, hàng hải, hàng không phải tuân thủ các yêu cầu về hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Xuất bản:Thứ sáu, 01/10/2021 16:30 (GMT+7)