Xây dựng đô thị Quảng Ninh hiện đại, sinh thái
#IG-18438

Kinh tế - Hội nhập

Xây dựng đô thị Quảng Ninh hiện đại, sinh thái

Hà Nội (TTXVN 24/11) Trong những năm qua, Quảng Ninh luôn ưu tiên dành nguồn lực lớn đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nâng cấp đô thị. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị của tỉnh từng bước hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề để tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.
Xuất bản:Thứ ba, 24/11/2020 14:37 (GMT+7)