Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh
#IG-116293

Chính trị - Ngoại giao

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 2/2) Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh.
Xuất bản:Thứ năm, 02/02/2023 06:01 (GMT+7)