WMO “báo động đỏ” về khí hậu toàn cầu
#IG-210705

Văn hóa - Xã hội

WMO “báo động đỏ” về khí hậu toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 25/3) Báo cáo thường niên Tình trạng Khí hậu Toàn cầu của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố tháng 3/2024 cho biết mọi kỷ lục lớn về khí hậu toàn cầu đã bị phá vỡ vào năm 2023, đồng thời bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về nhiệt độ đại dương và tình trạng băng tan.
Xuất bản:Thứ hai, 25/03/2024 09:37 (GMT+7)