Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Vua phá lưới các kỳ Asian Cup

Vua phá lưới các kỳ Asian Cup

Hà Nội (TTXVN 1/1) Từ 1972 - 2015, đã có 20 vua phá lưới tại các kỳ Asian Cup.

 • Ngày:
  01/01/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Thể thao - Nghệ thuật
 • [Download]
 • Trang chủ