Vốn ngoại vào nông nghiệp:  Tỷ lệ thấp, quy mô nhỏ
#IG-04755

Kinh tế - Hội nhập

Vốn ngoại vào nông nghiệp: Tỷ lệ thấp, quy mô nhỏ

Hà Nội (TTXVN 15/11) Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rót vào lĩnh vực nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số vốn FDI vào Việt Nam. Không những thế, giá trị đầu tư cho một dự án FDI nông nghiệp cũng rất hạn chế, chưa đạt một nửa so với mức đầu tư bình quân cho một dự án FDI thông thường.
Xuất bản:Thứ ba, 15/11/2016 16:40 (GMT+7)