Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vốn FDI vào lĩnh vực chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất

Vốn FDI vào lĩnh vực chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất

Hà Nội (TTXVN 5/10) Sự chuyển dịch về đầu tư đã có sự thay đổi tích cực qua nhiều năm, tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực chế biến, chế tạo. Điều này được dự báo sẽ giúp cho ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước vươn lên trong những năm tới, nếu Việt Nam thực hiện chính sách một cách hiệu quả.

 • Ngày:
  05/10/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ