Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Vốn đầu tư của các ngân hàng hàng đầu châu Âu

Vốn đầu tư của các ngân hàng hàng đầu châu Âu

Hà Nội (TTXVN 19/8) Chi phí hoạt động của các ngân hàng hàng đầu châu Âu đã tăng từ 61% năm 2009 lên 88% năm 2015.

 • Ngày:
  19/08/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ