Vĩnh Phúc phấn đấu đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 80-85 triệu đồng/năm
#IG-17690

Kinh tế - Hội nhập

Vĩnh Phúc phấn đấu đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 80-85 triệu đồng/năm

Hà Nội (TTXVN 18/9) Tiếp tục cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người dân; tăng mức cung ứng các dịch vụ cơ bản và phúc lợi xã hội để tăng mức hưởng thụ và nâng cao chất lượng cuộc sống là mục tiêu.
Xuất bản:Thứ sáu, 18/09/2020 14:32 (GMT+7)