Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vĩnh Phúc phấn đấu đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 80-85 triệu đồng/năm

Vĩnh Phúc phấn đấu đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 80-85 triệu đồng/năm

Hà Nội (TTXVN 18/9) Tiếp tục cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người dân; tăng mức cung ứng các dịch vụ cơ bản và phúc lợi xã hội để tăng mức hưởng thụ và nâng cao chất lượng cuộc sống là mục tiêu.

 • Ngày:
  18/09/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ