Việt Nam - Yemen: Đội tuyển nỗ lực để vào vòng 1/8