Việt Nam nỗ lực phòng, chống thiên tai
#IG-41795

Văn hóa - Xã hội

Việt Nam nỗ lực phòng, chống thiên tai

Hà Nội (TTXVN 13/10) Ngày 13/10 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Là một nước chịu ảnh hưởng nhiều từ thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam luôn nỗ lực phòng chống và ứng phó nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Nhận thức của toàn xã hội về công tác phòng, chống thiên tai đã chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa.
Xuất bản:Thứ tư, 13/10/2021 08:48 (GMT+7)