Việt Nam khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong các hoạt động của Liên hợp quốc
#IG-21546

Chính trị - Ngoại giao

Việt Nam khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong các hoạt động của Liên hợp quốc

Hà Nội (TTXVN 20/9) Ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc. Quan hệ hợp tác Việt Nam và Liên hợp quốc trong hơn 40 năm qua đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc của Việt Nam, nhất là duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước. Mặt khác, Việt Nam cũng chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất đối với các hoạt động của Liên hợp quốc.
Xuất bản:Thứ hai, 20/09/2021 06:22 (GMT+7)