Việt Nam đạt nhiều thành tựu về bình đẳng giới
#IG-04753

Văn hóa - Xã hội

Việt Nam đạt nhiều thành tựu về bình đẳng giới

Hà Nội (TTXVN 15/11) Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và triển khai nhiều chính sách quan trọng mang lại quyền lợi bình đẳng giữa mọi người, đồng thời tuyên truyền, giáo dục để thay đổi quan niệm, tư duy của nam giới và chính nữ giới.
Xuất bản:Thứ ba, 15/11/2016 09:45 (GMT+7)