Việt Nam đạt nhiều thành tựu về bình đẳng giới
#IG-14517

Văn hóa - Xã hội

Việt Nam đạt nhiều thành tựu về bình đẳng giới

Hà Nội (TTXVN 15/11) Để góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ và người dân đối với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, từ năm 2015, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15/11- 15/12 hằng năm trên phạm vi toàn quốc.
Xuất bản:Thứ sáu, 15/11/2019 14:44 (GMT+7)