Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Việt Nam đạt nhiều thành tựu phát triển sau 40 năm (1975-2015)

Việt Nam đạt nhiều thành tựu phát triển sau 40 năm (1975-2015)

Hà Nội (TTXVN 31/3) Việt Nam là số ít trong các nước chuyển đổi thành công cơ chế kinh tế tập trung bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, liên tục và ổn định.

 • Ngày:
  31/03/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ