Việt Nam đạt nhiều thành tựu phát triển sau 40 năm (1975-2015)
#IG-00665

Kinh tế - Hội nhập

Việt Nam đạt nhiều thành tựu phát triển sau 40 năm (1975-2015)

Hà Nội (TTXVN 31/3) Việt Nam là số ít trong các nước chuyển đổi thành công cơ chế kinh tế tập trung bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, liên tục và ổn định.
Xuất bản:Thứ ba, 31/03/2015 22:35 (GMT+7)