Việt Nam đã tiếp nhận 156,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19
#IG-42395

Y tế - Cộng đồng

Việt Nam đã tiếp nhận 156,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Hà Nội (TTXVN 10/12) Tính đến 10/12/2021, Việt Nam đã ký hợp đồng, mua, nhận viện trợ, tài trợ tổng số 211 triệu liều vaccine phòng COVID-19; đã tiếp nhận 156,4 triệu liều, đã phân bổ 143,4 triệu liều (còn khoảng 13 triệu liều đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng, xuất xưởng vaccine).
Xuất bản:Thứ sáu, 10/12/2021 15:38 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19