Vệ tinh đầu tiên bay gần Trái Đất nhất
#IG-211599

Giáo dục - Khoa Học

Vệ tinh đầu tiên bay gần Trái Đất nhất

Hà Nội (TTXVN 19/6) Vệ tinh đầu tiên của Singapore bay gần Trái Đất nhất - mang theo các công nghệ mới và chụp ảnh chất lượng cao - đã được Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) chế tạo và sẽ sẵn sàng cất cánh vào giữa năm 2025. Đây là vệ tinh thứ 14 của NTU, đồng thời là vệ tinh lớn nhất và phức tạp nhất cho đến nay.
Xuất bản:Thứ tư, 19/06/2024 14:21 (GMT+7)