Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Vận tải đường biển liên tục tăng trưởng

Vận tải đường biển liên tục tăng trưởng

Hà Nội (TTXVN 13/12) Khối lượng hàng hóa vận tải bằng đường biển liên tục tăng trong những năm gần đây.

 • Ngày:
  13/12/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ