Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Vấn đề viễn thông, sở hữu trí tuệ, môi trường và hợp tác trong TPP

Vấn đề viễn thông, sở hữu trí tuệ, môi trường và hợp tác trong TPP

Hà Nội (TTXVN 5/2) Lễ ký kết xác thực lời văn của Hiệp định thuwong mại tự do xuyên Thái Bình Dương đã diễn ra vào ngày 4/2/2016, ba tháng sau khi các bên kết thúc đàm phán.

 • Ngày:
  05/02/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ