Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vai trò của FDI với phát triển kinh tế

Vai trò của FDI với phát triển kinh tế

Hà Nội (TTXVN 7/9) 30 năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, bổ sung vào nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng thu ngân sách, thúc đẩy xuất khẩu và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.

 • Ngày:
  07/09/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ