Vai trò của FDI với phát triển kinh tế
#IG-10927

Kinh tế - Hội nhập

Vai trò của FDI với phát triển kinh tế

Hà Nội (TTXVN 7/9) 30 năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, bổ sung vào nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng thu ngân sách, thúc đẩy xuất khẩu và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.
Xuất bản:Thứ sáu, 07/09/2018 15:38 (GMT+7)