Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung
#IG-19572

Chính trị - Ngoại giao

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung

Hà Nội (TTXVN 19/3) Sáng 19/3/2021, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.